Co to jest kolumna?

Kolumna stanowi jeden z kluczowych elementów podpierających budowlę. Nie stanowi jednak funkcji nośnej. Zwykle pełni rolę dekoracyjną. Może być ozdobą na przykład frontonu domu. Składa się z kilku elementów. Podstawę stanowi baza, na której umieszczony jest trzon zwieńczony głowicą (inaczej nazywaną kapitelem). Zwykle kolumna ma kształt prostego, długiego walca. Wówczas przekrój jej trzonu jest w kształcie koła. Mogą być również inne rodzaje – kształt wielokąta lub innej figury geometrycznej (w przypadku kolumn profilowanych).

Kolumna może mieć jednakowy przekrój na całej wysokości lub zwężać się (ku dołowi lub górze)

Można wyróżnić trzy typy kolumn: wolno stojącą, przyścienną oraz kolumnę zespoloną z filarem częścią jej obwodu (tzw. pół- lub ćwierćkolumna). Ze względu na styl architektoniczny kolumny można podzielić na: jońskie, doryckie, rzymskie oraz korynckie. Bardziej szczegółowy podział wyróżnia także kolumny: hinduskie, perskie, egipskie, kreteńskie, romańskie parzyste, gotyckie, renesansowe czy barokowe. Główne różnice dotyczą przede wszystkim elementów postawy, kształtu oraz ewentualnych żłobień trzonu oraz stopnia złożoności głowicy.

Author: Moon Pearl